Säljstruktur

SäljstrukturVi hjälper ditt företag att ta fram, implementera och leva efter en tydlig marknadsplan och säljstrategi samt involvera medarbetarna som en del av försäljningen. Vi agerar processledare, sammankallar till träffar där vi går igenom alla delar i planen. Med på träffarna är förutom ledningen även informella ledare för att underlätta implementeringen av resultatet. I mindre företag rekommenderar vi att alla i personalen är delaktiga. Vi gör all dokumentering och levererar Marknadsplanen samt en grov handlingsplan för er att jobba med, antingen på egen hand eller med stöd från oss.

De delar belyser är i första hand:

marknadsplan

 • Varumärke – Vad ska vi stå för och vad vill vi att personal och kunder ska tänka och känna då det tänker på oss?
 • Erbjudande – Vad erbjuder vi och hur ska vi paketera det vi har att erbjuda inkl. affärsmodeller?
 • Marknad – Hur ser marknaden ut?
 • Kunder – Vilka är våra kunder nu och i framtiden?
 • Strategi – Hur når vi ut till våra kunder?
 • Handlingsplan – Hur arbetet ska genomföras.

Marknadsplanen skall utmynna i en tydlig handlingsplan och omfattar mål, metoder, förhållningssätt på hur vi når ut till kunderna med vårt budskap. Ett budskap som ska kunna kommuniceras både internt och externt. Handlingsplanen skall brytas ned på individnivå i organisationen i form av personliga mål.

Effekter

 • Gemensam plattform – Vi får ett lag som jobbar på samma sätt och blir tydliga mot marknaden. Minskar individberoendet och får lättare att ersätta varandra.
 • Förutsägbarhet – Organisationer brukar ha bra ordning på sin produktion men vi skapar en tydlig kontroll på vilka insatser mot marknaden som ger vilka resultat.
 • Ökad effektivitet –  Vi får insikt i vilka insatser som är mest effektiva och kan lägga insatserna rätt. Genom att involvera nyckelpersoner i att arbeta fram marknadsplanen får vi energi och motivation i organisationen.
 • Mindre konkurrens – Genom att analysera marknaden och kundsegmenten kan vi hitta vårt eget monopol där vi är unika. Har vi monopol är det lättare för kunden att välja och för oss att sälja:-)
 • Större affärer – Har man koll på kunder och marknad är det lättare att bygga större erbjudanden och paketera mervärden på ett för kunden attraktivt sätt, ofta med mindre resurser än då varje sak ska presenteras separat.
 • Nöjdare kunder – Med kvalitet i sin kommunikation med kunderna, erbjudanden som är attraktiva och med rätt affärsmodell får vi det viktigaste – Nöjda kunder.

Lämna ett svar