Kundkultur

KundkulturVarje medarbetares Värdegrund är egentligen detsamma som det Personliga varumärket som tillsammans med övriga medarbetare är varje organisations Interna varumärke. Det interna varumärket är det som kunder och andra förknippar med vår logga dvs vårt externa varumärke. Om vi ska skapa bestående förändringar i uppfattningen om oss behöver vi jobba utifrån det personliga varumärket för gemensamma värderingar, normer, mål och visioner. Att prata om personligt varumärke och hur en medarbetare kan göra för att uppfattas så positivt som möjligt upplevs som intressant och är ett bra sätt att undvika prata om attityder och beteenden som kan skapa motstånd för förändringar.

Erbjudanden

workshopAtt bedriva arbetet i formen av workshop är effektivt. Det ger effektiva anpassningsbara möten, kreativa team och tydliga resultat. Det är lätt att bygga på med utbildningsinslag när det är nödvändigt för att komma vidare.

Att förändra kulturen i en organisation tar en del kalendertid men vi har strukturen, metoderna och verktygen för att lyckas med bestående förändringar.

Vi har färdiga workshops anpassade för allt från vårdpersonal till butiker, tjänsteleverantörer och industrier. Om det är inom B2C, B2B, ideellt eller statligt spelar faktiskt ingen roll eftersom kulturen är oberoende av detta. Det handlar ju om människan!

Effekter

  • Attraktiv arbetsgivare – Vi får lättare att rekrytera rätt kompetens
  • Mindre stress – Stress är ett symtom av rädsla men genom att tydligt förstå sitt bidrag i verksamheten försvinner många av rädslorna
  • Ökad trivsel – Vi blir ett lag och människan är ett flockdjur.
  • Sjukskrivningarna minskar – Trivs man och mår bra sjukskriver man sig inte…
  • Ökad effektivitet – De som mår bra och trivs känner större ansvar och gör ett bättre jobb
  • Ökar kundernas positiva bild av varumärket – det vi står för
  • Ökad servicenivå
  • Trognare kunder

Lämna ett svar