Tjänster

Säljtoppen AB utgår från era visioner, mål, varumärke, kultur och behov. Det gör att uppdragen anpassas helt till att ge störst effekt med minsta möjliga insats.
erbjudanden

Uppdragen kan vara så små som en timmes konsultation till att strukturera och utveckla en hel säljorganisation över lång tid. Då de flesta i en organisation påverkar varumärket är det vanligt att fler än de som är affärsansvariga deltar i workshops och utbildningar.

Våra affärsmodeller bygger oftast på vilket värde vi kan tillföra till kunden och inte på antal timmar vi spenderar.

Vi har valt att dela upp våra tjänster i:

Effekt

Omsättnings- och resultatökningar, besparingar, nöjdare kunder, motivation, engagemang, bättre rekryteringar, lättare att hitta och behålla bra kompetens, kontroll på försäljningen, mindre sjukskrivningar och mindre stressymtom är en del av de effekter våra kunder säger att de fått. Läs mera under respektive område samt ta kontakt för ett möte utan förpliktelser eller kostnader.

Lämna ett svar