Nytt avtal!


Idag har Säljtoppen AB och Almi Företagspartner Mitt AB skrivit avtal.

almiAlmi driver programmet Strategisk Marknadsutveckling där har ett kompetensbehov inom säljmetodik identifierats. Detta är ett av Säljtoppen ABs specialistområden varför ett samarbetsavtal nu slutits med första genomförande i augusti. Programmet består av tre heldagsträffar för processutveckling i workshop-form samt två uppföljnings/coachningsmöten per deltagande företag i anslutning till heldagsträffarna.

Detta är en del av ett EU-finansierat projekt och prislappen kan därför hållas på en mycket attraktiv nivå så här gäller det att vara snabb om du vill säkra en plats. Mera detaljer om datum, plats och hur man anmäler sig kommer inom kort men det är ok att skicka en intresseanmälan redan nu till info@saljtoppen.se

Inga kommentarer är möjliga.