Organisationsutveckling med kunderna och marknaden i centrum.


Hur ofta gör företag organisationsförändringar och vad försöker man då lösa för problem? Erfarenheten visar att ofta är det produktionsförändringar som styr hur organisationen ser ut. Vad skulle hända om vi tänker lite utanför boxen och utmanar organisationens utseende och sammansättning utifrån kunderna och marknadens bästa?

Långsiktigt kommer vi få nöjdare kunder och ett starkare varumärke (under förutsättning att vi kan fortsätta leverera naturligtvis).

Så nästa gång ni planerar att röra om i grytan, tänk kund och marknad i första hand!

En annan parameter som är viktig när vi gör förändringar är den enskilda medarbetaren som behöver känna engagemang inför förändringen för att inte motarbeta densamma.

Inga kommentarer är möjliga.