Marknadsanalys


Säljtoppen AB genomför just nu en marknadsanalys åt Laser Nova AB i syfte att se om de strategier vi lagt fått genomslag hos deras kunder. Samtidigt fångar vi upp det som kunderna tycker vi gör bra och det vi bör utveckla för att bli en ännu bättre leverantör och samarbetspartner.

Inga kommentarer är möjliga.