Flytta fram.


Den planerade resan till Göteborg nästa vecka har blivit framflyttad. Stora möjligheter öppnas med kalendern tom i fyra dagar.

Inga kommentarer är möjliga.