Kategorier arkiv: Kunder

Nytt avtal!


Idag har Säljtoppen AB och Almi Företagspartner Mitt AB skrivit avtal. Almi driver programmet Strategisk Marknadsutveckling där har ett kompetensbehov inom säljmetodik identifierats. Detta är ett av Säljtoppen ABs specialistområden varför ett samarbetsavtal nu slutits med första genomförande i augusti. Programmet består av tre heldagsträffar för processutveckling i workshop-form samt två […]

Fortsätt läsa...

PMC i aktion


Fortsätt läsa...

Marknadsanalys


Säljtoppen AB genomför just nu en marknadsanalys åt Laser Nova AB i syfte att se om de strategier vi lagt fått genomslag hos deras kunder. Samtidigt fångar vi upp det som kunderna tycker vi gör bra och det vi bör utveckla för att bli en ännu bättre leverantör och samarbetspartner.

Fortsätt läsa...

Nytt företag skapar struktur


PM Construction är ett byggföretag som satsar på engergisnåla hus. För att få struktur i sin marknadsbearbetning har de valt att nyttja Säljtoppen AB för att ta fram sin första marknadsplan.

Fortsätt läsa...

Ny kund!


Säljtoppen AB har fått förtroende att hjälpa SB Golv & Kakel att utarbeta en ny marknadsplan. SB Golv & Kakel vänder sig till både konsumenter i egen butik och entreprenader.

Fortsätt läsa...